Εγκαταστάσεις

Μετά τη συγκομιδή, η ελιά μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις μας πλένεται, διαλέγεται ποιοτικά και κατά μεγέθη και μπαίνει, κατά παρτίδες που καταγράφονται και παρακολουθούνται, μέσα σε δεξαμενές με άλμη για να ξεπικρίσει και να ζυμωθεί με εντελώς φυσικό τρόπο.

Μετά το ξεπίκρισμα, οι ελιές πλένονται και διαλέγονται ποιοτικά εκ νέου για να τυποποιηθούν κατόπιν στους αντίστοιχους κωδικούς.

Οι ελιές που προορίζονται για λάδι αφού καθαρισθούν από ξένα σώματα, μίσχους και φύλλα, πλένονται και κατόπιν ελαιοποιούνται αυθημερόν στο ελαιουργικό μας μηχάνημα.

Tα ώριμα δαμάσκηνα συλλέγονται και μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις μας όπου πλένονται και διαλέγονται ποιοτικά. Οι κατάλληλοι προς ξήρανση καρποί ταξινομούνται και αποξηραίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, στο ξηραντήριο μας. Τα υπόλοιπα δαμάσκηνα, αφού διαλεχτούν εκ νέου, θα χρησιμοποιηθούν για τα παστέλια και τη μους από δαμάσκηνο.